Usein Kysyttyä

Miksi vastauspalkkioina on arvonta vastaajien kesken eikä palkkio jokaisesta vastaustapahtumasta?

Monesti tutkimuksissa pitää olla runsaasti vastaajia tilastollisen luotettavuuden saavuttamiseksi ja tulosten virhemarginaalin pienentämiseksi. Palkittavia voisi yhdessä tutkimuksessa olla siten jopa tuhansia. Samalla jokaisen vastaajan käyttämä aika on arvokasta emmekä halua aliarvioida sitä maksamalla senttipalkkioita. Useiden eurojen kertakorvaukset ovat puolestaan taloudellisesti mahdottomia. Lisäksi tutkimustuloksia voitaisiin helposti kyseenalaistaa jos vastaajille olisi maksettu vastaamisesta palkkaa. Siksi olemme päätyneet arpomaan erilaisia laadukkaita palkintoja tutkimuksiin osallistuvien kesken – osoituksena kiitollisuudestamme mutta silti taloudellisten realiteettien rajoissa.


Miten tutkimusten aiheet määräytyvät kullekin vastaajalle?

Käytännössä vastaajat kaikkiin tutkimuksiin valitaan aivan satunnaisesti, huomioiden toki sopivuus tutkimuksen toivottuun kohderyhmään (esim. iän mukaan) sekä aikaisempi vastaamiskuormitus - pyrimme kutsumaan yksittäisen vastaajan tutkimuksiimme mahdollisimman harvoin. Yhteiskunnalliset tutkimukset eli ns. kansalaismielipiteen kerääminen tehdään vieläkin usein puhelimitse perustuen satunnaisotantaan väestötietojärjestelmästä. Näin saadaan nekin kansalaiset mukaan, jotka eivät internetin kautta halua, kykene tai osaa osallistua, puhelimitse voidaan kuitenkin tavoittaa lähes kaikki. Internetin rooli myös yhteiskunnallisessa tutkimuksessa on sekin koko ajan kasvussa samalla kun yhä suurempi osa väestöstä voidaan tavoittaa internetin sekä tietokoneiden/tablettien ja älypuhelimien avulla.